Friday, 15 May 2009

Ludomir Sleńdziński (1889 - 1980)

"Grający w guziki" 1928

1 comment:

JMV said...

What a blog...! It`s .....an adventure!